1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședința Consiliului raional Soroca din 22 martie 2012

            La data de 22.03.2012, ora10.00 în incinta Consiliului raional, a avut loc ședința  extraordinară a Consiliului raional Soroca. La această  ședință au participat consilierii raionali,vicepreședinții raionului, șefii aparatului Președintelui raionului, șefii  subdiviziunilor Consiliului raional, președintele asociaților primarilor și reprezentantul Oficiului  Teritorial Soroca al Cancelarie de Stat.În cadrul acestei ședințe au fost puse în discuție 7  proiecte de decizii. Proiectele de decizii cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012 și  cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost relatate de către dna Lora Lisnic,șef al DGF,  dna Victoria Andriuța, șef al serviciului resurse umane a adus la cunoștința  consilierilor proiectele de decizii cu privire la  activitatea IMSP “A.Prisăcari” Soroca,  cu privire la funcția de  director  al IMSP  “A.Prisăcari” Soroca, cu privire la conferirea gradelor de calificarea a funcționarilor publici de conducere și  cu privire  la rezultatul evaluarii performanțelor profesionale a funcționarilor publici.Dnul Agachi Efim,consilier raional a venit cu  propunerea de a înființa  întreprinderi municipale de către administrația publică locală de nivelul I.