1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședinţa Consiliului Euroregiunii Nistru

          Marţi  la Soroca a avut loc şedinţa Consiliului Euroregiunii Nistru. E a doua întrunire oficială a fondatorilor acestei structuri zonale, prima fiind desfăşurată cu trei săptămîni în urmă la Viniţa.Euroregiunea „Nistru” a fost constituită la început de an din iniţiativa comună a administraţiilor din şase raioane limitrofe din partea de nord+est a republicii şi cea din regiunea Viniţa. La primele şedinţe cu participarea preşedinţilor din raioanele Soroca, Ocniţa, Donduşeni, Floreşti, Şoldăneşti şi Rezina au fost create organele de conducere a Euroregiunii, aprobate statutul şi regulamentul de activitate, examinate şi adoptate decizii pe un şir de chestiuni organizatorice. Preşedinte al consiliului Euroregiunii a fost ales preşedintele radei de la Viniţa Serghei Tatuseac, iar vicepreşedinte – preşedintele raionului Soroca Victor Său.La actuala întrunire ce s-a desfăşurat în sala de protocol a consiliului raional Soroca Serghei Tatuseac, ce a prezidat şedinţa, a   comunicat că informaţiile despre fondarea Euroregiunii au fost furnizate tuturor structurilor Uniunii Europene, ambasadelor ţărilor-componente a UE, e creat şi un sait, care poate fi accesat pe Internet.
Preşedintele deja a avut întrevederi cu reprezentanţi ai mai multor fonduri internaţionale, care au apreciat pozitiv crearea Euroregiunii „Nistru” şi sunt disponibili de a acorda suport financiar în implementarea proiectelor economico-sociale.
La şedinţă s-au discutat posibilităţile reale de colaborare activă cu mai multe ţări din UE, dar în special cu Polonia şi România, state vecine cu ţările noastre şi unde au fost înregistrate succese deosebite în promovarea politicilor sociale şi implementarea proiectelor investiţionale. Se intenţionează de a lansa o activitate vastă în comun cu companiile şi fondurile din Rusia şi Finlanda, dar  şi din alte ţări, ce prezintă interes pentru componentele Euroregiunii „Nistru” şi susţinere din partea statelor cu o economie înalt dezvoltată.
Actualmente politica investiţională a UE a fost supusă unor modificări şi e orientată nu spre acordarea banilor guvernelor ţărilor, care apoi distribuie sursele financiare pe bunul lor plac ci direct structurilor locale pentru implementarea unor proiecte concrete. Astfel, componentelor Euroregiunii „Nistru” li se deschid mai larg uşile pentru participare în programe de amploare cu fonduri financiare incomparabile cu posibilităţile noastre.
P1440552
Serghei Tatuseac a menţionat că în regiunea Viniţa actualmente se selectează cadre tinere şi capabile să elaboreze proiecte de valoare, ce vor fi susţinute de finanţatori. Victor Său a declarat că la Soroca acest proces e în deplină derulare şi administraţiile de nivelul unu deja au „prins gustul” de implementare a proiectelor finanţate din exterior.
La întrunire partea ucraineană a lansat ideea de a organiza la Viniţa un for economic cu participarea activă a agenţilor din Republica Moldova, fapt ce  a fost acceptat unanim.S-a mai discutat despre conlucrarea cu organizaţiile nonguvernamentale, care sunt un excitant al comodităţilor şi un controlor asupra activităţii structurilor administrative.La şedinţă diferite propuneri de intensificare şi coordonare a activităţii au înaintat preşedinţii raioanelor Ocniţa Ion Tomai, Floreşti – Mihail Rusu, Donduşeni – Anastasie Pavlov. Ca una din priorităţi în programul de acţiuni a Euroregiunii şi care va fi prezentat la Bruxelles a fost acceptată iniţiativa vicepreşedintelui raionului Soroca Boris Ivasi de a atrage investiţii în construirea şi modernizarea drumurilor. Iar Victor Său a insistat şi asupra ideii de a construi un pod peste Nistru.
Vestea despre activismul componentelor Euroregiunii „Nistru” s-a răspîndit repede. Drept confirmare sunt demersurile preşedinţilor raioanelor Camenca şi Rîbniţa, situate în regiunea Transnistreană, de a adera la acestă structură. Intenţia lor a fost susţinută de ambasadorul Ungariei în Republica Moldova D. Varga. S-a decis că extinderea arealului Euroregiunii „Nistru” e posibilă şi va fi soluţionată pozitiv.
Anterior acestei şedinţe delegaţia ucraineană în frunte cu Serghei Tatuseac a avut o întrevedere cu agenţii economici la filiala Soroca a Camerei de comerţ şi industrie, a luat cunoştinţă de activitatea organizaţiei obşteşti „Soarta” şi a vizitat incubatorul de afaceri.
Următoarea şedinţă a consiliului Euroregiunii „Nistru” se va desfăşura la Viniţa.