1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Furnizarea de informaţii către primari şi acordarea asistenţei metodologice

               La data de 14.03.2012,  ora 10.00 în incinta Consiliului Raional a avut loc un seminar cu primarii şi cu participarea serviciilor desconcentrate din teritoriu, organizat conform planului de către Secţia Administraţie Publică.
Seminarul a fost deschis de către Preşedintele raionului Soroca, dnul Victor Său. Pe parcursul a două ore s-au discutat mai multe întrebări.  Doamna Bogdan Elena, procuror din cadrul procuraturii raionale a vorbit despre funcţionalitatea comisiilor administrative care la moment activează foarte nesatisfăcător. Cu privire la instruirea întreprinderilor municipale, despre modul şi paşii de înregistrare a lor a informat Agachi Efim, consilier raional. Doamna Duca Svetlana, şef al Secţiei Administraţie Publică a menţionat despre necesitatea asocierii autorităţilor publice de nivelul I ale raionului Soroca la CALM, priorităţile şi beneficiile acestei conlucrări şi despre unele aspecte de recunoaştere a actelor de stare civilă emise de către organele de stare civilă din regiunea transnistreană.DSCN0999
     Următoarea întrebare discutată a fost relatată de către dnul Frunză Tudor, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei care a specificat importanţa şi rolul asistentului social în dezvoltarea serviciilor sociale. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţilor publice de nivelul I, conform legislaţiei a raportat doamna Andriuţa Victoria, şef al Serviciului Resurse Umane. Tema privind legalitatea întocmirii deciziilor de către consiliile locale, comunale privind impozitele şi taxele locale a fost relatată de către Cerchez Serghei, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial Soroca . Cu privire la comisia pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale, primarii au  fost familiarizaţi de către Celac Larisa, consultant superior (jurist) al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Soroca. Şeful Direcţiei pentru statistică a raionului Soroca, dnul Zero Igor a informat despre faptul că în cel mai apropiat timp registrele de evidenţă a gospodăriilor populaţiei în autorităţile administraţiei publice locale vor fi completate în format electronic, subliniind avantajele acestei metode. Ultima întrebare din cadrul agendei seminarului privind pregătirea tehnicii agricole pentru lucrările de primăvară a fost raportată de către Purici Constantin, specialist principal în problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate.
La seminar a participat şi doamna Voleanschi Galina, şef al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Soroca care s-a referit la conlucrarea serviciilor desconcentrate şi descentralizate din teritoriu pentru rezolvarea problemelor locale.