1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ridicarea nivelului de pregătire profesională a aleșilor locali din teritoriu

          Conform  planului de activitate a  secției  administrație publică locală și la solicitarea autorităților administrației publice de nivel I, la data de  13.03.2012, ora 13.00 în incinta primăriei din satul Vărăncău a avut  loc seminar de instruire pentru consilierii din consiliul local Vărăncău. Seminarul a fost organizat de către secția administrație publică cu participarea reprezentantului Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat,dna Larisa Celac. Prezenți  la acest seminar au fost 7 consilieri din 13, dl Ion Levco, primarul satului Vărăncău, dna Dina Levco, secretara consiliului local Vărăncău, dna Guriuc Stela,contabil-șef și dl Gleadelchin Eugen, inginer funciar. Seminarul  a fost deschis de către dl Ion Levco,primarul satului Vărăncău. În cadrul acestui seminar dna Svetlana Duca, șef al secției administrație publică s-a referit asupra legislației în domeniul administrației publice locale cu referire la statutul alesului local.O atenție deosebită s-a atras  asupra elaborării proiectelor de decizii, organizării și desfășurării ședințelor consiliului local și a comisiilor de specialitate. Dna Larisa Celac, Consultant superior (jurist) al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat Soroca   a vorbit despre  legalitatea deciziilor adoptate în cadrul ședințelor consililor locale.Consilierii locali  pe parcursul seminarului au venit și cu unele propuneri, anume de a îmbunătăți  relațiile de conlucrare dintre autoritățile  administrației publice de nivelul I cu autoritățile administrației publice de nivelul II.
DSCN0997