1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 01 martie 2012

PDFImprimareEmail

я

01-2D 10/1

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Soroca pentru anul 2012.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică

01-2D 10/2

Cu privire la activitatea președintelui raionului și a serviciilor publice descentralizate în anul 2011 şi aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Politicilor de dezvoltarea a Raionului Soroca pentru anul 2012 .
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca

01-2D 10/3

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2011.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generale Finanţe

01-2D 10/4

Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2012.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generale Finanţe

01-2D 10/5

Cu privire la Programului de activităţi culturale pentru anul 2012
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, şef al Secţiei Cultură şi Turism

01-2D 10/6

Cu privire la Programul de reparaţii şi întreţinere a drumurilor raionale pentru anul 2012.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexandru Soroceanu, şef al Secţiei Construcţie Gospodărie Comunală Drumuri

01-2D 10/7

Cu privire la atribuirea rutelor regulate suburbane pentru transportul auto de călători şi bagaje.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexandru Soroceanu, şef al Secţiei Construcţie Gospodărie Comunală Drumuri

01-2D 10/8

Cu privire la activitatea IMSP CMF Soroca.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Liudmila Cebanu, director IMSP CMF Soroca

01-2D 10/9

Cu privire la prelungirea contractelor de transmitere în locaţiune a unor bunuri imobile aflate în gestiunea IMSP CMF Soroca.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Liudmila Cebanu, director IMSP CMF Soroca

01-2D 10/10

Cu privire la activitatea IMSP CS Rudi .
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director IMSP CS Rudi

01-2D 10/11

Cu privire la activitatea IMSP CS Visoca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesa Brighidin, director IMSP CS Visoca

01-2D 10/12

Cu privire la activitatea IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Rusnac, director IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

01-2D 10/13

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil pentru perioada anului 2012
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexei Gorpin, comandant al Centrului Militar Teritorial Soroca

01-2D 10/14

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.30/14 din 18 decembrie 2010” „Cu privire la actele de constituire a Euroregiunii „Nistru ”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică

01-2D 10/15

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional 1/4 din 14.06.2003 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane

01-2D 10/16

Cu privire la casarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea Direcției Generale Finanţe.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generale Finanţe

01-2D 10/17

Cu privire la casarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea Secţiei Cultură şi Turism.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Grigore Bucătaru, şef al Secţiei Cultură şi Turism

01-2D 10/18

Cu privire la casarea completarea Statului ÎM „Soralim-Service”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Gucec, director ÎM „Soralim-Service”

01-2D 10/19

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului „Ecipa mobilă”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei

01-2D 10/20

Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de acordare a compensaţiei pentru călătorie în transport unor categorii de populaţie aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr. 27/6 din 28.08.2010.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei

01-2D 10/21

Cu privire la instituirea Centrului de plasament temporar pentru copii în situaíi de risc .
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei

01-2D 10/22

Cu privire la concursul raional „Cel mai bun post de poliţie”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică

01-2D 10/23

Cu privire la concursul raional „Elevul anului”.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donas, şef al Diecţiei Învăţămînt

01-2D 10/24

Cu privire la primirea în proprietate publică raională a unor bunuri materiale.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donas, şef al Diecţiei Învăţămînt

01-2D 10/25

Cu privire la modificarea și completarea deciziei  nr.03/11 din 18 august 2011.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei

01-2D 10/26

Cu privire la acordul adiţional între Asociaţia Obştească Keystonne Services Internaţional Moldova şi Consiliul raional Soroca.
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Tudor Frunză, şef al Direcţiei Asistenţă Socială Protecţia Familiei

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 01.03.2011

word