1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii pentru examinare în ședința ordinară din 01.03.2012

PDFImprimareEmail

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinare în şedinţa ordinară din 01 martie 2012
 
            Preşedintele Raionului Soroca anunţă despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii ale Consiliului Raional Soroca pentru examinarea în şedinţa ordinară din 01 martie 2012  conform tabelului anexat.
Elaborarea proiectelor de decizii iniţiate se justifică de necesitatea de a realiza atribuţiile legale a Consiliului Raional Soroca şi soluţiona treburile publice ale raionului.
Termenul limită de  elaborare a dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului  este 10 februarie 2012.
Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta  proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.soroca.org.md opţiunile „procesul decizional – proiecte întrate” şi la persoanele responsabile menţionate începînd cu 13 februarie  2012.
Părţile interesate pot prezenta propuneri şi recomandări la proiectele deciziilor iniţiate persoanelor responsabile de elaborare pe adresele menţionate nu mai tîrziu de 20 februarie 2012.

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

Responsabili de examinarea propunerilor şi recomandări la proiectele deciziilor

Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional Soroca pentru anul 2012

Secţiei Administraţie Publică
Tel 23773 22078
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la activitatea președintelui raionului și a serviciilor publice descentralizate în anul 2011

Preşedintele raionului
Vicepreşedinţii raionului
Direcțiile, secțiile și serviciile Consiliului Raional
Tel 22058
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2011

Direcţia Generală Finanţe
Tel 23289 22237
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2012

Direcţia Generală Finanţe
Tel 23289 22237
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Politicilor de dezvoltarea a Consiliului Raional Soroca pentru anul 2012

Secţia Economie
Tel 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la Programului de activităţi culturale pentru anul 2012

Secţia Cultură şi Turism
Tel 223124
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la Programul de reparaţii şi întreţinere a drumurilor raionale pentru anul 2012

Vicepreşedintele raionului
Tel 22056
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri
Tel 23329
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la atribuirea rutelor regulate suburbane Soroca, Staţia de Autobuse – Visoca şi Soroca, Staţia de Autobuse – Rubleniţa

Vicepreşedintele raionului
Tel 22056
Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri
Tel 23329
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la activitatea IMSP CMF Soroca

Vicepreşedintele raionului
Tel 22750
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
IMSP CMF Soroca
Tel 22216
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la prelungirea contractelor de transmitere în locaţiune a unor bunuri imobile aflate în gestiunea IMSP CMF Soroca
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: : Liudmila Cebanu, director IMSP CMF Soroca

Vicepreşedintele raionului
Tel 22750
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
IMSP CMF Soroca
Tel 22216
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la activitatea IMSP CS Rudi

Vicepreşedintele raionului
Tel 22750
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
IMSP CS Rudi
Tel 0251-93-618
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la activitatea IMSP CS Visoca

Vicepreşedintele raionului
Tel 22750
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
IMSP CS Visoca
Tel 52-288

Cu privire la activitatea IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca

Vicepreşedintele raionului
Tel 22750
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”
Tel 23487
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil pentru perioada anului 2012

Vicepreşedintele raionului
Tel 22750
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Centrului Militar Teritorial Soroca
Tel 22750
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.30/14 din 18 decembrie 2010” „Cu privire la actele de constituire a Euroregiunii „Nistru ”

Secţiei Administraţie Publică
Tel 23773 22078
Email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional 1/4 din 14.06.2003 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Serviciul Resurse Umane
Tel 22026
Email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la casarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea Direcşiei Generale Finanţe

Direcţia Generală Finanţe
Tel 23289 22237
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la casarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea Secţiei Cultură şi Turism

Secţia Cultură şi Turism
Tel 223124
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la completarea Statului ÎM „Soralim-Service”

Secţia Economie
Tel 22848 22313
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea serviciilor medicale

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”
Tel 23487
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului „Ecipa mobilă”

Direcţia Asistenţă Socială Protecţia Familiei
Tel 22548
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de acordare a compensaţiei pentru călătorie în transport unor categorii de populaţie aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr. 27/6 din 28.08.2010

Direcţia Asistenţă Socială Protecţia Familiei
Tel 22548
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la instituirea Centrului de plasament temporar pentru copii in situaíi de risc

Direcţia Asistenţă Socială Protecţia Familiei
Tel 22548
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la concursul raional „Cel mai bun post de poliţie”

Secţiei Administraţie Publică
Tel 23773 22078
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la concursul raional „Elevul anului”
Iniţiator: Victor Său, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donas, şef al Direcţiei Învăţămînt

Direcţia Învăţămînt
Tel 22223, 23466
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cu privire la primirea în proprietate publică raională a unor bunuri materiale

Direcţia Învăţămînt
Tel 22223, 23466
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza