1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ședință de lucru cu privire la activitate în cadrul Adunării Regiunilor Europene pentru anul 2012

            Prin Decizia Consiliului Raional Soroca din data de 27.10.2011, Raionul Soroca a aderat  la Adunarea  Regiunilor Europene.      
 Adunarea Regiunilor Europene este o organizație independentă  a regiunilor și cea mai largă rețea  de cooperare interregională din toată  Europa, reprezentînd 13 organizații interregionale și 250  regiuni din 30  de țări.  Adunărea  Regiunilor  Europene  oferă membrilor săi accesul la mai multe servicii,  oportunități  și anume: să influențeze politiciile internaționale,  europene și naționale, să elaboreze proiecte comune,programe de cooperare și parteneriate, să-și  împartă cunoștințele, expertizele, experiențele și informațiile, să aducă proiectul European mai aproape de cetățeni.
DSCN0895
      Conform  planului  secției  administrație publică locală, la data de  08.02.2012, ora 14.00  în sala de ședințe  a Consiliului Raional  Soroca   a avut  loc ședința  de  lucru cu privire la activitate în cadrul  Adunării Regiunilor Europene pentru  anul 2012. La această ședință au participat vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional și șefii subdiviziunilor Consiliului raional Soroca.
    Ședința a fost deschisă de către dl Vladimir Nicuța,vicepreședintele raionului Soroca. Cu privire la  comisiile permanente ale Adunării Regiunilor Europene și competențele acestora, la comisiile de specialitate  și persoanele responsabile în aceste comisii a  relatat dna Svetlana Duca, șef al secției administrație publică.  În cadrul acestei ședințe  șefilor subdiviziunilor Consiliului raional  li s-a propus de a studia agenda Adunării Regiunilor Europene pe anul 2012 și de a înainta  propuneri pentru acest an în ceea ce  privește colaborarea raionului Soroca cu Adunarea Regiunilor Europene.