1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminar cu primarii

        La data de 25.01.2012,  ora 10.00 în incinta Consiliului Raional a avut loc un seminar cu primarii din raionul Soroca, organizat conform planului Secţiei Administraţie Publică. Seminarul a fost deschis de către Preşedintele raionului Soroca, dnul Victor Său, care a adus la cunoştinţa primarilor ca conform Hotărîrii de Guvern nr.845 din 18 decembriei 2009, şef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat este dna Galina Voleanschi. Pe parcursul a două ore s-a discutat şi s-a atras atenţia asupra mai multor teme. Dl Nicuţa Vladimir, vicepreşedintele raionului a adus la cunoştinţa primarilor graficul donărilor de sînge pe parcursul anului 2012 şi necesitatea întocmirii listelor nominale ale copiilor aflaţi în dificultate. Cu privire la activităţile administraţiei publice locale privind actualizarea şi administrarea listelor electorale, primarii au fost familiarizaţi de  către Spataru Ion, secretar al Consiliului Raional Soroca. Zgardan Dumitru, director CTAS a menţionat despre  necesitatea conlucrării primăriilor cu Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Deasemenea s-a abordat şi tema privind corelarea bugetului local cu legea bugetului de stat, relatată de dna Lisnic Lora, şef al Direcţiei Generale Finanţe. Dl Ghilas Gavril, şef al secţiei  Poliţie Rutieră s-a axat asupra problemei privind instalarea mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere şi a panourilor publicitare. Despre modificările parvenite în asigurările medicale obligatorii, primarii din raion au fost informaţi de către Ella Ursu, director adjunct a Agenţiei Teritoriale Soroca a CNAM. La acest seminar a fost prezent şi Prim-vicepreşedintele consiliului directorilor a companiei Mentor Group Energy, dnul Stanislav Groapă care a prezentat informaţia cu privire la beneficiile făbricii de prelucrare a deşeurilor.ion__plaseaza_pe_sait