1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 08 decembrie 2011.

PDFImprimareEmail

01 – 2D
08/1
Raportul  privind execuţia  bugetului raional pentru perioada de 9 luni a anului 2011.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.
01 – 2D
08/2
Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2012  în lectură a doua.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.
01 – 2D
08/3
Cu  privire  la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2011.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.
01 – 2D
08/4
Cu  privire la modificarea deciziei Consiliului Raional 1/4 din 14.06.2003 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de  personal ale aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”
Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Victoria Andriuţa, şef al Serviciului Resurse Umane.
01 – 2D
08/5
Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidenţa militară a tinerilor anul naşterii 1996.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Alexei Gorpin, comandant al Centrului Militar Teritorial Soroca.
01 – 2D
08/6
Cu privire la  modificarea Nomenclatorului instituţiilor medicale primare din cadrul IMSP CMF Soroca
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Liudmila Ceban, director CMF Soroca.
01 – 2D
08/7
Cu privire la  modifica componenţa nominală a Consiliului de administrare a IMSP CMF Soroca Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Liudmila Ceban, director CMF Soroca.
01 – 2D
08/8
Cu privire la fondarea Instituţiei  Medico Sanitară   Publică   Centrul  de  Sănătate  Căinarii Vechi
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Liudmila Ceban, director CMF Soroca.
01 – 2D
08/9
Cu privire la  modificarea componenţei nominale a Consiliului de administrare a IMSP  CS Rudi
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Liudmila Ceban, director CMF Soroca.
01 – 2D
08/10
Cu privire la  modificarea componenţei nominale a Consiliului de administrare a IMSP CS Visoca
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Liudmila Ceban, director CMF Soroca.
01 – 2D
08/11
Cu privire instituirea Comisiei raionale privind reglementarea activităţii agenţilor economici în domeniul transportului auto de călători şi bagaje
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:   Alexandru Solrocean, şef al Secţiei Conctrucţii, Gospodăriei Conunale Drumuri.
01 – 2D
08/12
Cu privire la modificarea  rutelor  regulate suburbane Soroca Staţia Autobuse – Cosăuţi şi  Soroca Staţia Autobuse - Visoca
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:   Alexandru Solrocean, şef al Secţiei Conctrucţii, Gospodăriei Conunale Drumuri.
01 – 2D
08/13
Cu privire la retragerea dreptului de deservire  a rutelor regulate suburbane Soroca Staţia Autobuse – Rubleniţa
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:   Alexandru Solrocean, şef al Secţiei Conctrucţii, Gospodăriei Conunale Drumuri.
01 – 2D
08/14
Cu  privire la evalurea anuală ceretarului consiliului raional
Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Victoria Andriuţa, şef al Serviciului Resurse Umane.
01 – 2D
08/15
Cu privire la solicitarea în proprietate a unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului (căminul Colegiului de Arte Soroca şi terenul aferent).

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca. Raportor: Elena Focşa, şef al Secţiei Economie Svetlana Păunescu, şef adjunct al Direcţiei Generale Învăţămînt.