1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extrordinară a Consiliului Raional Soroca din 17 noiembrie 2011

PDFImprimareEmail

01 - 2D  07/01
Cu privire la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. ___ din 15.11.2011 „Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul Raional Soroca”
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică
01 - 2D  07/02
Cu privire la solicitarea în folosinţă  a unor bunuri imobile din proprietatea publică a Oraşului Soroca.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei Economie.
Tatiana Ţarălunga, Şef al Agenţiei Dezvoltare Durabilă Integrare Europeană.
01 - 2D  07/03
Cu privire la solicitarea în proprietate a unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului (căminul Colegiului de Arte Soroca şi terenul aferent).
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Elena Focşa, şef al Secţiei Economie.
Svetlana Păunescu, şef adjunct al Direcţiei Generale Învăţămînt.

01 - 2D  07/04

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.  04/2 din 20.10.2011 Cu privire la garantarea achitării contribuţiei pentru implementarea proiectului transfrontalier “Bijuterii Medievale: Cetăţile  Hotin – Soroca - Suceava”
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Tatiana Ţarălungă, şef al Agenţiei Dezvoltare Durabilă Integrare Europeană

01 - 2D  07/05

Cu privire la aprobarea Regulamentului de evaluare  a  totalurilor anului  agricol 2011.
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Serghei Slutu, şef al Direcţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 17.11.2011

word