1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a consiliului raional soroca din 20 octombrie 2011.

PDFImprimareEmail

01-2D 04/1
Cu privire la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 760 din 13.09.2011 „Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul Raional Soroca”.
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică
01-2D 04/2
Cu privire  la garantarea cofinanțării  proiectului „Bijuterii medievale:  Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Tatiana Ţarălungă, şef al Agenţiei Dezvoltare Durabilă Integrare Europeană
01-2D 04/3
Cu privire la numirea dnei Elena Focşa în funcţia de şef al Secţiei Economie.
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane.
01-2D 04/4
Cu privire la numirea dnlui Serghei Slutu în funcţia de şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie.
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane.
01-2D 04/5
Cu privire la „Festivalul Mărului”
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Valeriu Spoială, şef adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 20.10.2011

word