1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 27 octombrie 2011.

PDFImprimareEmail

01-2D
05/1
Cu privire la aderarea Raionului Soroca la Adunarea Europeană a Regiunilor
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică
01-2D
05/2
Cu privire la  aplicare a punctului 15 al Regulanentului  Instituţiei Publice Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”.
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane.
01-2D
05/3
Cu privire la  modificarea componenţei nominale a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane.
01-2D
05/4
Cu privire la  modificarea componenţei nominale a  reprezentanţilor Consiliului Raional Soroca în instanţele de judecată
Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor : Victoria Andriuţă, şef al Serviciului Resurse Umane.
01-2D
05/5
Cu privire Politicile Consiliului Raional Soroca pentru anii 2012 - 2015.
Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Galina Staviţa,  şef  interimar al Secţiei Economie.
01-2D
05/6
Cu privire la aprobarea  reţelei şcolare a instituţiilor preuniversitare de învăţămînt din raionul Soroca pentru anul de studii 2011-2012
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Generale Învăţămînt
01-2D
05/7
Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului raional pentru anul 2012.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.
01-2D
05/8
Cu  privire  la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2011.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.
01-2D
05/9
Cu  privire  la  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional pentru anul 2011.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.
01-2D 05/10
Cu privire la transmiterea în locaţiune a unui bun imobil către  SC „Starnet” SRL
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Galina Staviţa, şef al Secţiei Economie.
01-2D
05/11
Cu privire la transmiterea în locaţiune a unui bun imobil către  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Galina Staviţa, şef al Secţiei Economie.
01-2D
05/12
Cu privire la trecerea unor bunuri proprietate publică domenul public al  Raionului Soroca în domeniul privat proprietate publică
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Galina Staviţa, şef al Secţiei Economie.
01-2D
05/13
Cu privire la  modificarea hotarelor unităţilor  administrativ – teritoriale.
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru.
01-2D
05/14
Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr. 18/1  din  27.05.2009 privind delimitarea  terenurilor  proprietate  publică domeniul public al raionului
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru.
1-2D
05/15
Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului relaţii funciare şi cadastru
Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Ruslan Coşeru, şef al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru.
01-2D
05/16
Cu privire la premierea elevilor cu performanţe deosebite.
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Generale Învăţămînt
01-2D
05/17
Cu privire la raportului de activitate al Instituţiei Publice „Tabăra la Dumbravă” pentru anul 2011
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Gheorghe Grosu, director al  Instituţiei Publice „Tabăra la Dumbravă”
1-2D
05/18
Cu privire la modificarea componenţei nominale a consiliului de administrare al Instituţiei Publice „Tabăra la Dumbravă”
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Gheorghe Grosu, director al  Instituţiei Publice „Tabăra la Dumbravă”
01-2D
05/19
Cu privire la raportului de activitate  al Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol” pentru anul 2010
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Petru Popa, director al Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”
01-2D
05/20
Cu privire la modificarea statutului  Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Petru Popa, director al Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”
01-2D
05/21
Cu privire la modificarea componenţei nominale a consiliului de administrare al  Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Petru Popa, director al Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”
01-2D
05/22
Cu privire la modificarea statelor de personal ale  Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”
Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.
Raportor:  Petru Popa, director al Instituţiei Publice  „Teatrul  Veniamin Apostol”

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 27.10.2011

word