1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Consultarea şi elaborarea viziunii privind proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare

DSCN0078
La data 16.08.2011, în  sala de şedinţă a Consiliului raional Soroca s-a desfăşurat  atelierul de consultare şi elaborare a viziunii  privind  proiectul  Strategiei  Naţionale  de  Descentralizare, organizat de  către  Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova.
Atelierul  de consultare şi elaborare a viziunii privind  proiectul  Strategiei  Naţionale  de  Descentralizare  a fost deschis de Victor Său,preşedintele raionului Soroca. La întrunire au participat  secretarul Consiliului raional,secţia administraţie publică din Aparatul preşedintelui raionului ,  primarii  oraşului, satelor şi comunelor  raionului  Soroca, reprezentanţii  CALM, experţi,reprezentanţi ai Guvernului şi  finanţatorul proiectului  PCDLI.
DSCN0075
Reforma şi Strategia  Descentralizării a fost prezentate  de către Viorel Furdui, director executiv  al  CALM. În cadrul atelierului au luat cuvîntul dna Victoria Cujba, şef al Direcţiei  Politici de Descentralizare a Cancelariei de Stat ,
Iurie  Ţap,preşedintele comisiei paritare pentru  descentralizare , primarii  oraşului, satelor şi comunelor  raionului  Soroca.
Obiectivele principale ale atelierul de consultare şi elaborare a viziunii CALM  privind  proiectul  Strategiei  Naţionale  de  Descentralizare au fost:
-prezentarea ,analiza şi discutarea interactivă a textului strategiei naţionale de descentralizare,identificarea lacunelor şi formularea de recomandări şi propuneri privind completarea şi/sau perfecţionarea proiectului strategiei ,elaborarea viziunii comune a APL privind proiectul strategiei şi procesul de descentralizare pentru a fi înaintat factorilor decizionali.
Primarii au menţionat că problemele majore ale administraţiei publice locale sunt lipsa autonomiei locale şi descentralizării puterii.Administraţia publică locală trebuie sa dispună de acele pîrghii  care i-ar permite majorarea bugetului,însă pentru aceasta este necesar de a fi modificate un şir de legi adiacente.