1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ziua membrilor Guvernului Republicii Moldova în raionul Soroca

DSCN0086     La data de 16 august 2011, ora 10.00,  în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca s-a desfăşurat întîlnirea membrului Guvernului Republicii Moldova a dlui Ştefan Crigan, director general-adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru însoţit de dl Luchian Valentin, şef-adjunct al Direcţiei Relaţii Funciare şi Protecţia Solului şi de dl Vasile Cucu, consilierul dlui Anatol Ghilaş (Director General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru) cu şefii subdiviziunilor Aparatului Preşedintelui Raionului, şefii subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca şi conducătorii Serviciilor Publice Desconcentrate ale Ministerelor şi Departamentelor.
În cadrul acestei întîlniri s-a discutat următoarele chestiuni:
-îndeplinirea lucrărilor cadastrale în 15 primării ale raionului Soroca;
-corectarea erorilor în cadastru;
-valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solului;
-tarifele de calculare a bunurilor imobile;
DSCN0066-interpretarea Legii nr.209 din 16.07.2010 privind modificarea art. 39
din Codul Funciar privind utilizarea terenurilor-grădini în scopul înfiinţării construcţiilor locative.
Au fost adresate şi un şir de întrebări reprezentantului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privitor la întreprinderea măsurilor posibile de micşorare a tarifelor privind evaluarea bunurilor imobile, procesul de consolidare a terenurilor agricole şi referitor la existenţa hărţii digitale a Republicii Moldova.
Domnul Ştefan Crigan, director general-adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a menţionat precum că, la Soroca sunt iniţiate proiectele privind corectarea erorilor cadastrale şi  privind defrişarea plantaţiilor multeanuale, dar din lipsă de finanţe nu se pot finisa. Deasemenea este iniţiat un proiect de execuţie privind reabilitarea lacului din or.Soroca (amplasat la Soroca Nouă).
La finalul seminarului domnul Ştefan Crigan, director general-adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a chemat conducerea raionului la o colaborare bine coordonată în scopul realizării sarcinilor trasate.
După această întîlnire a urmat audienţa cetăţenilor raionului Soroca.