1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Concurs privind ocuparea funcţiilor vacante

Consiliul Raional Soroca
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
 
-          Şef Secţiei Economie
-          Şef Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie
 
Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:
a)      formularul de participare specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009;
b)      copia buletinului de identitate;
c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de  absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  şi/sau de specializare;
d)     copia carnetului de muncă;
e)      certificat medical;
f)       cazier judiciar.
 
Condiţiile de participare la concurs:
-          studii universitare  prioritar în domeniul dat
-          cunoaşterea sistemului de domeniu, legislaţiei din domeniul dat
-          aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă
-          nivel înalt de responsabilitate
-          flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă
-          posedarea limbii moderne(un avantaj)
-          abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
-          abilităţi de a elabora acte normative
-          abilităţi de lucru în echipă
-          cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
-          vârsta: femei – până la 57 ani, bărbaţi - bărbaţi 62 ani
 
Lista subiectelor pentru interviu şi pentru proba scrisă:
-          Constituţia
-          Legea administraţiei publice locale
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea cu privire la petiţionare
-          Legea finanţelor publice locale
-          Legislaţia conform domeniului de activitate
 
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc până la data de 9 septembrie 2011, ora 17.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.503),  telefon
0-230-2-37-86.