1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Seminar cu primarii din raionul Soroca

DSCN0007  DSCN0029     La data de 11 iulie 2011, ora 9.00,  în sala de şedinţe a Consiliului Raional Soroca s-a desfăşurat seminar cu primarii din raionul Soroca alcătuit din două părţi.
În prima parte a seminarului Svetlana Duca, şef al Secţiei Administraţie Publică a relatat despre organizarea şi desfăşurarea programului de acţiuni măsurile festive consacrate Aniversării a XX ani a Independenţei Republicii Moldova
Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Generale Învăţămînt a menţionat faptul precum că în majoritate instituţiilor de învăţămînt din raion se finisează pregătirea către noul an şcolar, au mai ramas o parte din instituţii care încă mai au puţin de lucru referitor la starea sanitară a fîntînilor şi viceelor.
Ecaterina Trofimov, şef al Agenţiei Teritoriale de Asigurări în Medicină s-a referit la modificările în legislaţie ce ţin de asigurările garantate medicale ale cetăţenilor
      Deasemena dna Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generale Finanţe a adus la cunoştinţă primarilor despre procedura de finanţare a cheltuielilor capitale în instituţiile bugetare
Tradiţional la începutul fiecarui mandat a primarilor se alege preşedintele Asociaţiei primarilor din raionul Soroca. A fost ales preşedinte dl Serghei Cetulean, primar al com. Parcani.
A fost desemnată persoana pentru participare ca membru în Consiliul Regional Nord ( dl Serghei Cetulean, primar al com. Parcani)
Partea a doua a seminarului a fost desfăşurată în primăria com.Cosăuţi, unde s-a discutat  chestiunea cu privire la salvarea, protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor din raion.(raportori-Raisa Bicec, specialist al secţiei Cultură şi Turism şi Nicolae Bulat, director al Muzeului de istorie şe etnografie Soroca)
     Deasemenea au participat la dezbateri tematice  dl Ion Ştefăniţă, directorul Agenţiei Protecţia Patrimoniului istorico-cultural, Sergiu Ciocan, şef al Direcţiei Patrimoniul istorico-cultural, Ministerul Culturii. Tot la acest capitol au luat cuvînt şi primarii în localităţile cărora sunt monumente istorice şi muzee de o importanţă deosebită: Vasile Sîrghi, primar al com.Cosăuţi, Zinaida Raneta, primar al s.Rudi, Ivan Levco, primar al com.Vărăncău şi Valentina Ceban, primar al com.Ocolina
La finalul seminarului toţi participanţii au vizitat Muzeul de istorie şi etnografie din s.Cosăuţi.