1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Proiecte de decizii propuse spre examinare la şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca din 18 august 2011

PDFImprimareEmail

Anexa nr. 1
la Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca
nr. 68 din 26 august 2011.

Cu privire la depunerea mandatelor de consilieri raional.

Iniţiator: consilierii raionali.

Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică

Cu privire Politicile Consiliului Raional Soroca pentru anii 2011 - 2015.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Cu  privire la modificarea deciziei Consiliului Raional 1 /4 din 14.06.2003 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de  personal ale aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alina Mării, consultant - jurist.

Cu privire la crearea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante instituite de consiliul raional.

niţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alina Mării, consultant - jurist.

Cuprivire la Regulamentul Serviciului Resurse Umane.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Tatiana Ţarălungă, manager al Proiectului Transfrontalier „Managementul Performant şi Eficienţa Administrativă”

Cu privire la Regulamentul Serviciului Audit Intern.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Tatiana Ţarălungă, manager al Proiectului Transfrontalier „Managementul Performant şi Eficienţa Administrativă”

Cu privire la modificarea Regulamentului Agenţiei Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Tatiana Ţarălungă, manager al Proiectului Transfrontalier „Managementul Performant şi Eficienţa Administrativă”

Cu privire la mersul execuţiei bugetului raional pentru semestrul I al anului 2011.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.

Cu  privire  la rectificarea bugetului  raional pentru aunul 2010.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.

Cu privire la  aprobarea în prima lectură a bugetului  raional pentru aunul 2011.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Lora Lisnic, şef al Direcţiei Generală Finanţe.

Cu privire la acordarea compensaţiei pentru gazificarea locuinţei.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alexandru Sorocean, şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri.

Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Tudor Frunze, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

Cu privire la crearea Centrului educaţional pentru copii şi tineri din familii cu dificultăţi.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Tudor Frunze, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

Cu privire la crearea Casei tip familiar.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Tudor Frunze, şef al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

Cu privire la transmiterea în locaţiune a unui bun imobil.

Iniţiator:  Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Galina Staviţa, şef al Secţiei Economie.

Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Raional Soroca în instanţele de judecată.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alina Mării, consultant - jurist.

Cu privire la crearea comisiei locale de monitorizare a locurilor de detenţie.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alina Mării, consultant - jurist.

Cu privire la anularea punctului 2 al Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 35/1 din 19.05.2011 „Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2011 cu bugetul de stat”.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alina Mării, consultant - jurist.

Cu privire la realizarea Programului de odihnă a copiilor în perioada de vară a anului 2011

Iniţiator Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Generale Învăţămînt

Cu privire la activităţile Consiliului Raional Soroca consacrate aniversării a XX a proclamării Independenţei Republicii Moldova.

Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică

Cu privire la decernarea Diplomelor Consiliului Raional Soroca.

Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică

Cu privire la acordarea Titlului Cetăţean de Onoare a  Raionului Soroca.

Iniţiator: Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor : Svetlana Duca, şef al Secţie Administraţie Publică

Cu  privire la modificarea componenţei nominale a comisiilor consiliului raional.

Iniţiator:   Victor Său,  Preşedinte al Raionului Soroca.

Raportor:  Alina Mării, consultant - jurist.