1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunţ concurs funcţii vacante

Aparatul Preşedintelui Raionului Soroca
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
 
-         Şef Secţiei Economie
 
Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:
  1. formularul de participare specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de  absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  şi/sau de specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. certificat medical;
  6. cazier judiciar.
 
Condiţiile de participare la concurs:
-         studii universitare  prioritar în domeniul dat
-         conoaşterea sistemului de domeniu, legislaţiei din domeniul dat
-         aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă
-         nivel înalt de responsabilitate
-         flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă
-         posedarea limbii moderne(un avantaj)
-         abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
-         abilităţi de a elabora acte normative
-         abilităţi de lucru în echipă
-         cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
-         virsta: femei – pînă la 52 ani, bărbaţi - bărbaţi 57 ani
 
 
Lista subiectelor pentru interviu şi pentru proba scrisă:
-          Constituţia
-          Legea administraţiei publice locale
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-          Legea cu privire la petiţionare
-          Legea finanţelor publice locale
-         Legislaţia conform domeniului de activitate
 
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc până la data de 19 august 2011, ora 17.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.503),  telefon
0-230-2-37-86.