1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

HOTĂRÎRE Nr. 96 din 16.02.2010

PDFImprimareEmail

Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor are drept scop asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. Prezentul Regulament stabileşte procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, serviciilor publice desconcentrate ale acestora, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi persoanelor juridice de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333789

Disponibil în: română | руский