1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Turism religios

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 04 Aprilie 2017

 

      Componentă a turismului cultural, turismul religios este  prioritar în rîndul vizitatorilor raionului Soroca. Formă de turism care există de secole şi care mai păstrează încă unele trăsături în privinţa pelerinajului propriu-zis, turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare păstrîndu-şi elementul de bază care l-a consacrat: religia.

Mănăstirile din raionul Soroca

Nr.

Localitatea

Hramul

1
Cosăuţi
Mănăstirea “Acoperămîntul Maicii Domnului”
2
Rudi
Mănăstirea “Sf. Treime”
3
Inundeni
Mănăstirea Icoana Maicii Domnului “Tuturor scîrbiţilor”
4
Stoicani
Mănăstirea “Înălţarea Sfintei Cruci”
5
Căinarii Vechi
Mănăstirea “Sfintele Muc. Vera, Nadejda, Liubovi”

 

Mănăstirea Cosăuţi
Hram: “Acoperământul Maicii Domnului”
Mediul de habitat: mănăstire de călugări
Anul fondării: 1729

     Mănăstirea Cosăuţi  se află pe malul râului Nistru, la distanța de 15 km de oraşul Soroca şi 170 km de Chişinău. A fost întemeiată în anul 1729 de doi călugări, Pavel şi Gavriil. Mănăstirea a decăzut, astfel încât în anul 1833, a fost închisă. Averea, precum şi arhiva ei au fost transmise mănăstirii Călărăşeuca. La începutul secolului al XX-lea vechea mănăstire a fost distrusă de un cutremur şi de alunecări de teren, s-a păstrat numai o parte a cimitirului mănăstiresc. Pe locul bisericii a rămas un mic paraclis, unde pelerinii aprind lumânări şi se închină. Abia în 1990 Arhimandritul Ieronim Palii obţine un loc nou pentru mănăstire şi în următorii patru ani e construită mănăstirea, de piatră de Cosăuţi, cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului”.

        Împrejur culmi înalte acoperite cu păduri seculare. În valea mănăstirii se află un izvor cu apă sfântă şi “tămăduitoare”, numit “La Pristol”, nu departe, se află monumentul naturii - Pragurile Nistrului şi unica cariera de granit din Moldova ".
Adresa: MD-3016, s. Cosăuţi, r. Soroca
Stareţ: Arhimandritul Ieronim Palii
Date de contact: tel:  069131116
cult 1
 
cult 2
 
Mănăstirea Rudi
Hram: „Sfânta Treime”
Mediul de habitat: mănăstire de maici
Anul fondării: 1777

     Mănăstirea este amplasată la circa 215 km de oraşul Chişinău şi  42 km de oraşul Soroca. Se află în mijlocul landşaftului pitoresc Rudi-Arioneşti, nu departe de r. Nistru. Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii Rudi este una deosebită, prin arhitectura ei de un caracter moldovenesc bine pronunţat, care aminteşte de bisericile Moldovei medievale din sec. XVI-XVII.

     La începutul anilor 70 ai sec. XVIII-lea cu bunăvoinţa şi nesecata dorinţă de a face lucruri mari şi primitoare de bunul Dumnezeu, doi fraţi Andronache şi Teodor Rudea (Rughea) cu ajutorul financiar al negustorului Donciul din Movilău (Podolia) ctitoresc schitul Rudi.

     Sfinţirea bisericii în numele Sfintei Treimi s-a făcut cu binecuvîntarea Prea Sfântului Inochentie de Putna, episcop de Huşi (1752-1782). Schitul Rudi a fost zidit pe moşia fraţilor Rudi.

     În prezent Mănăstirea Rudi este o mănăstire de maici. Aşezământul pitoresc al mănăstirii oficiat prin slujbele divine, atrag în prezent sute de turişti anual.

Stareţă –egumena Maria (Pascariuc)
Adresa:MD 5133, s.Rudi, r. Soroca
Tel: (+373) 251-93-777,
       GSM: 0671-93-555
 
 cult 3
 

Bisericile din raionul Soroca

                                       cult 4
Biserica “Sfântul. Dumitru”
Adresa: or. Soroca, str. Petrov
Biserica “Sfântul. Dumitru”, este cea mai veche din oraşul Soroca. A fost construită la 1827 de către proprietarul satului Bujărăuca Nicolae Cerchez. Biserica are o arhitectură deosebită şi este un monument ocrotit de Stat.

Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”
Adresa: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare 32. Biserica-catedrală a oraşului Soroca a fost zidită în piatră la 1840 -1842 în formă de cruce, de proprietarul Costache Cerchez, cu ajutorul oferit de Stat. Biserica a fost construită în stil neoclasic, iar în anii 80 ai secolului al XIX-lea i-a fost alipită o clopotniţă în stil eclectic.
Catedrala de astăzi are aspectul pe care îl avea la 1842. Chiar dacă au fost făcute mai multe reparaţii s-a ţinut cont de tradiţia creştină, pînă şi acoperişul de culoare verde este exact ca acel de acum 175 de ani. 

cult 5

cult 6 
Biserica „Sfîntul Teodor Stratilat”    
Adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroiescu 33
Biserica „Sf. Teodor Stratilat” a fost construită la 1914 de către arhitectorul  C.N. Bolşov, la comanda celui mai mare proprietar de pământ din Soroca, nobilul şi mareşal al nobilimii Aleinikov. Are o compoziţie originală, este decorată cu turnuleţe din piatră, blocurile din cotileţ – calcar, fiind utilizate doar la ridicarea bolţilor. Este un monument de o semnificaţie naţională şi este ocrotit de Stat. 

Biserica “Sfinţii Martiri Brâncoveni”
Adresa: Ion Creangă
     Biserica de lemn din Soroca este construită în stil maramureşean, pe malul Nistrului şi poartă hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. A fost ridicată de meşterii iscusiţi din Maramureş. Construcţia are o înălţime de 25 de metri şi respectă stilul arhitectural caracteristic; este acoperită cu şindrilă din lemn adus de peste Prut. Interiorul bisericii este pictat chiar de preotul paroh Sorin Huluţă, care pe lângă Seminarul teologic a studiat şi pictura murală. Această biserică este o donaţie oferită Republicii Moldova de către ex-preşedintele României, Traian Băsescu şi a fost construită în anii 2011-2012. Lăcaşul sfânt este încăpător şi poate găzdui peste o sută de enoriaşi.cult 7

 

Bisericile din raionul Soroca Conform Registrului Monumentelor ocrotite de Stat 

word