1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

LEGE Nr. 239 din 13.11.2008

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Duminică, 27 Februarie 2011

Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329849

Disponibil în: românăруский


HOTĂRÎRE Nr. 96 din 16.02.2010

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Duminică, 27 Februarie 2011

Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor are drept scop asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. Prezentul Regulament stabileşte procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, serviciilor publice desconcentrate ale acestora, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi persoanelor juridice de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333789

Disponibil în: română | руский