1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului Raional Soroca din 10 august 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 01 August 2017

Cu privire la modificarea unor decizii
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Luiza Carauș, Specialist principal, Serviciul Resurse Umane

pdf

Cu privire la modificarea anexei nr.4 ”Statele de personal ale Direcției Învățământ la decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/15 din 01.03.2012 ”Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional ” cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Luiza Carauș, Specialist principal, Serviciul Resurse Umane

pdf

Cu privire la repartizarea unui apartament
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

pdf

Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil IP Teatrul ”Veniamin Apostol”
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

pdf

Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului Raional Soroca
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexandru Sorocean, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

pdf

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2017
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Alexandru Sorocean, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

pdf

Cu privire la reorganizarea gimnaziului Hristici
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

pdf

Cu privire la aprobarea regulamentului Concursului ”Școala anului”
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

pdf

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

pdf

Cu privire la acordurile de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret în raionul Soroca
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Andrei Jitniuc, Specialist Principal Serviciul Tineret și Sport

pdf

Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe bunuri imobile proprietate publică a raionului Soroca
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

pdf


Cu privire la solicitarea transmiterii în administrare publică a Consiliului Raional Soroca a unui sector de teren
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Cadastru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru

pdf

Cu privire la solicitarea acceptului Consiliului municipal Soroca de preluare a bunurilor imobile din strada Ștefan cel Mare 132, 132/1
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

pdf

Cu privire la numirea dlui Tabîrța Mihail în funcția de manager șef al ÎM ”Hoterm Servicii”
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Luiza Carauș, Specialist principal, Serviciul Resurse Umane

pdf

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Inițiator: Ghenadie Muntean, Președinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

pdf

   
   
 

 


Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din mai 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 14 Aprilie 2017

Cu privire la aprobarea Programului Raional de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică

 pdf

Cu privire la aprobarea programului raional de  prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020  și a Planului de acțiuni pentru realizarea Programului
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Mihai Mîțu, director IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”

 pdf

Cu privire la aprobarea programului raional de imunizări pentru anii 2016-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică

 pdf

Cu privire la Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, Planului de acțiuni și indicatorilor de monitorizare
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Vladimir Guțu, Medic șef al Centrului de Sănătate Publică

 pdf

Cu privire la aprobarea Regulamentului și a statutului de personal modificat al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 pdf

Cu privire la acordarea de împuterniciri Președintelui Raionului Soroca dlui Ghenadie Muntean
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire la introducerea unor modificări în anexa nr.2 a deciziei Consiliului Raional nr.03/11 din 18.08.2011 ”Cu privire la aprobarea Statutului instituției Publice ”Casa Comunitară Voloave”, cu modificările ulterioare prin decizia nr.20/25 din 17.10.2013
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Eugenia Ardovan, director al Instituției Publice ”Casa Comunitară Voloave

 pdf

Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri de la Instituția Publică Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă” la IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

Cu privire darea de seamă a ÎM ”Soralim-Service”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Svetlana Burlac, director ÎM ”Soralim Service”

 pdf

Cu privire darea de seamă a ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Iurie Costin, director ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 pdf

Cu privire darea de seamă a ÎM “Hoterm  Servicii”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Iurie Muntean, director ÎM ”Hoterm Servicii”

 pdf

Cu privire la aprobarea listei adăugătoare a beneficiarilor de locuințe sociale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind darea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire  la modificarea bugetului raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 pdf

Cu privire la hotarele intravilanului localității Schinenii-Noi, com.Schineni, rl.Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Relații Funciare și Cadastru
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ruslan Coșeru, Șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Secției Economie
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire la casarea unor mijlocea fixe aflate în folosința Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Aliona Andriuță, Șef interimar al Direcției Agricultură și Alimentație

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Direcției Învățământ
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Liliana Leșan, contabil, Aparatul Președintelui Raionului Soroca

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Secției Cultură și Turism
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Grigore Bucătaru, șef al Secției Cultură și Turism

 pdf

Cu privire la transmiterea în locațiune a unui bun imobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire la prelungirea contractului de arendă a terenurilor agricole cu SRL ”Scripta-Prim”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef interimar, Secția Economie

 pdf

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 pdf

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în gestiunea Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Alexandru Sorocean,Șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

 pdf

Cu privire la modificarea anexei nr.1 a deciziei nr.14/38 din 16 martie ”Cu privire la aprobarea Contractului  de locațiune”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ion Golovatîi, arhitect-șef al Raionului Soroca

 pdf

Cu privire la încetarea contractului individual de muncă nr.10 din 08 iunie 2012 încheiat cu domnul Mihai Mîțu, director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire reprezentanții Consiliului Raional Soroca în instanțele de judecată
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică a raionului Soroca a unor bunuri mobile
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef  Direcția Învățămînt

 pdf

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 pdf

Cu privire la demisia managerului-șef al Întreprinderii Municipale ”Hoterm Service”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, specialist principal al Serviciului Resurse Umane

 pdf

Cu privire la acceptarea transmiterii a unor mijloace fixe
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

Cu privire la împuternicirea Președintelui Raionului Soroca de a negocia accesarea unui împrumut de la bănci
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 pdf

 

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca din 16 martie 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 28 Februarie 2017

01-2D
14/01
Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Învățămînt Soroca aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.03/10 din 13 august 2015
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/02
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind transportarea elevilor din raionul Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/03
Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de premiere a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțe deosebite
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/04
Cu privire la organizarea odihnei de vară în Instituția Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor ”La Dumbravă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al DÎ Soroca

 

01-2D
14/05
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/06
Cu privire la rezilierea contractului de locațiune
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/07
Cu privire la reglementarea utilizării, aprobarea numărului-limită și limitei de parcurs al autoturismelor de serviciu utilizate de către subdiviziunile Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Alexandru Sorocean, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

 

01-2D
14/08
Cu privire la modificarea unor decizi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D
14/09
Cu privire la cererea prealabilă a petiționarei Onica Valentina
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aliona Verbițcaia, șef al Serviciului Asistență Juridică

 

01-2D
14/10
Cu privire la consiliul administrativ al Centrului multifuncțional ”O Șansă”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Druța Aurelia, Șef-interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
14/11
Cu privire la activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca în anul 2016
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Reaboi Galina, Șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
14/12
Cu privire la transmiterea dispozitivelor medicale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Mihai Mîțu, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

01-2D
14/13
Cu privire la consiliile administrative ale instituțiilor medico-sanitare ale centrelor de sănătate
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Druța Aurelia, Șef-interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
14/14
Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari” pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Miahi Mîțu, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”

 

01-2D
14/15
Cu privire la normele specifice ale CS Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D
14/16
Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca” pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D
14/17
Cu privire la normele specific ale CS Rudi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D
14/18
Cu privire la normele specifice ale CS Visoca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D
14/19
Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D
14/20
Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D
14/21
Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D
14/22
Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D
14/23
Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D
14/24
Cu privire la normele specifice ale CS Parcani
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D
14/25
Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D
14/26
Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D
14/27
Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

01-2D
14/28
Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Maria Andrieș, director CS Racovăț

 

01-2D
14/29
Cuprivire la normele specifice ale CS Cosăuți
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D
14/30
Cu privire la interimatul funcției de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/31
Cu privire la demisia șefului Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/32
Cu privire la demisia directorului IP ”Tabăra de odihnă pentru copii ” La Dumbravă”.
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/33
Cu privire cuantumul premiilor unice acordate conducătorilor subdiviziunilor  Consiliului Raional Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Druța Aurelia, Șef interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D
14/34
Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
14/35
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
14/36
Cu privire la aprobarea execuției bugetului raional pe anul 2016
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lora Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

01-2D
14/37
Cu privire la modificarea deciziei nr.01/03 din 11.07.2015 ”Cu privire la aprobarea Componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Reaboi Galina, Șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
14/38
Cu privire la aprobarea Contractului de locațiune în redacție nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/39
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea unui bun mobil 
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Galina Stavița, șef interimar al Secției Economie

 

01-2D
14/340
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta riaonală pentru insituțiile educaționale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ghenadie Donos, șef al DÎ

 


Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 26 ianuarie 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 20 Ianuarie 2017

01-2D
13/01
Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017 cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Lora  Lisnic, șef al Direcției Finanțe 

 

01-2D
13/02
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/03
Cu privire la acceptarea transmiterii unui bun mobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/04
Cu privire la anunțarea licitației ”cu strigare” privind vînzarea-cumpărarea unui bun mobil
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/05
Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D
13/06
Cu privire la modificarea unor decizii
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/07
Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/08
Cu privire la demisia directorului IP ”Centrul Comunitar ”Împreună”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/09
Cu privire la  planul de activitate al Consiliului Raional pentru anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Reaboi Galina, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

 

01-2D
13/10
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru educație, unor instituții de învățămînt
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Donos Ghenadie, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D
13/11
Cu privire la raportul misiunii de audit
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Polina Cojocari, șef al Serviciului Audit Intern

 

01-2D
13/12
Cu privire la modificarea deciziei nr.10/15 din 01.03.2012, cu modificările ulterioare, cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Aurelia Druță, șef interimar, Serviciul Resurse Umane

 

01-2D
13/13
Cu privire la Acordurile de Colaborare cu primăriile și consiliile comunale Rublenița și Volovița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Alexandru Sorocean, șef al SCGCD  

 

01-2D
13/14

Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Lora  Lisnic, șef al Direcției Finanțe     

 

Lista proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința Consiliului Raional Soroca din 23 decembrie 2016

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 21 Decembrie 2016

Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:
Vladimir Guţu, Medic şef al CSP  raional Soroca                                

 

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de  prevenire şi control al bolilor cardiovasculare  pentru anii 2017-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:
Vladimir Guţ
u, Medic şef al CSP  raional Soroca                                                      

 

Cu privire la aprobarea normelor specifice ale Instituției Publice Teatrul ”Veniamin Apostol”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Petru Popa, director, director artistic al Teatrului ”V. Apostol”

 

Cu privire la modificarea componenței nominale a consiliului administrativ a Instituției Publice Teatrul ”Veniamin Apostol”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Petru Popa, director, director artistic al Teatrului ”V. Apostol”

 

Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2016
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Lora  Lisnic, șef al Direcției Finanțe

 

Cu privire la modificarea  decizii
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:   Druță Aurelia, șef interimar Serviciul Resurse Umane

 
Pagina 1 din 9