1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Paşaportul raionului Soroca

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 12 Noiembrie 2013

 (Actualizat 24.03.2017)

Paşaportul raionului Soroca 2016

  Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, avînd hotare directe la nord-west cu raionul Donduşeni, la west cu raionul Drochia, la sud cu raionul Floreşt, la sud-est cu Unitatea administrativ-teritorială din stînga Nistrului şi la est cu Ucraina.
Hotarele raionului sînt încadrate între 47° 57' 48'' latitudine nordică ( localitatea Soloneţ), 47° 27' 29'' latitudine nordică (localitatea Rudi), şi 27° 49' 50'' longitudine estică ( punctul extrem de west Tătărăuca Nouă), 28° 38' 35" longitudine estică (punctul extrem de est localitatea Cerlina). Centrul raional este oraşul Soroca.
  Clima - Clima este temperat continentală, unde bilanţul radiativ constituie 45-50 kkal. Iarna de obicei, este blândă şi scurtă, dar îşi poate arăta şi capriciile. Vara e lungă şi călduroasă. În mediu pe an au fost înregistrate 2060 ore cu soare.
Viteza medie anuală a vântului e de 4,4 m/sec cu intensificări în februane-martie şi noiembrie. în iulie şi august, suflă vânturi uscate, fierbinţi.
Ultimul îngheţ la sol primăvara e în jurul datei de 2 mai, primul îngheţ de toamnă - pe la 4 octombrie. Iarna îngheţurile la sol au adâncimea medie de 25-30 cm şi maximă - de 50-70cm.

Solurile – diferite tipuri de cernoziom tipice, levigate şi alcaline. Circa 10 % din suprafaţă este ocupată de soluri cenuşii de păduri.
Zăcămintele naturale - granit, piatră brută, nisip, calcar cretacic.
Suprafaţa totală a raionului Soroca constituie – 104,3 mii ha.
Populaţia totală constituie – 100078  persoane.
Primării – 35.
Oraşe – 1.
Localităţi – 68.

Numărul agenţilor economici  total– 3637  unităţi.  inclusiv pe forme juridice:

 • Întreprinderi de stat  - 10
 • Întreprinderi individuale   - 973
 • Gospodării țărănești – 1064
 • Societăți pe acțiuni  - 23
 • Societăți cu răspundere limitată  - 879
 • Cooperative de producție – 7
 • Întreprinderi municipale – 25
 • Instituții publice – 117
 • Asociații obștești – 218
 • Asociații religioase – 67
 • Altele - 254

      Agricultura:

         Suprafaţa terenurilor agricole constituie  – 63,2 mii ha, inclusiv: terenuri arabile – 54,9 mii ha, plantaţii  multianuale (livezi, vii şi nucari) – 7,9 mii ha, păşuni – 0,4 mii ha.   Principalele culturi - cerealele (grîu, orz, porumb), culturi tehnice (floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr), culturi legumecule (tomate, castraveți varză, porumb zaharat, mazăre verde, bostănoase), fructe,  nuci şi pomușoare. 
        Efectivul sectorului zootehnic în gospodăriile de toate tipurile de proprietate constituie: bovine – 8,4 mii capete, inclusiv: vaci – 6,1 mii capete, porci – 13,3 mii capete, ovine şi căprine­­­­ – 12,8 ; păsări – 279 mii capete, cabaline – 1,8 mii capete, iepuri – 10,1 mii capete, albine – 3,8 mii familii.
În anul 2015 volumul producţiei agricole în preţuri comparabile a constituit 298,3 mln.lei, inclusiv  producţia vegetală 222,1 mln.lei şi producţia animalieră a constituit 76,2 mln.lei.
         În sectorul agrar al raionului activează  150 agenţi economici, peste  20 mii gospodării ţărăneşti individuale. La fel în raion activează şi prestează servicii 7 magazine agricole, 5 farmacii veterinare, 28 puncte de însămînţare a vitelor, 21 puncte de colectare a laptelui, 41 de mori şi 30 oloiniţe, 3 linii de uscare a fructelor (prune şi mere) de serviciile cărora se folosesc practic toţi agricultorii. 

Potenţialul industrial:

     Industria  în raionul Soroca este prezentată de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei. Principala  ramură este industria prelucrătoare, în deosebi obiecte ale industriei alimentare. De asemenea este dezvoltată și industria ușoară, în special confecționarea hainelor și încălțămintei. Cele mai mari întreprinderi și obiecte comerciale sînt: SA”Alfa-Nistru”, SA”Fabrica de brînzeturi”, SRL”Kernel”, SRL”Testor”, SRL”Debut Sor”, SA”Hidroinpex”, SA”Făuritorul”, SRL”Ermo-Grup”, SRL”Sotex-Grup”, SRL”Maritan-Sor”, SRL”Fabrica materiale de construcție”, ”Fourchette”,”Mărfuri de uz casnic”, ”Modern”, etc.

În oraș avem 11 restaurante, din care cele mai solicitate sînt restaurantele ”La Cetatea Veche”, ”Primăvara”, ”Soroca” și ”Golden River”.
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii îi revine un rol important în dezvoltarea economică a raionului.
Pentru susținerea micului bussines, au fost fondate de CR și activează:
 • din 2003  - Centrul de resurse pentru tineret ,,Dacia”;
 • din 2009 - Incubatorul de afaceri din Soroca;
 • din 2013 - Biroul Comun de Informare și Servicii.
Pe teritoriul raionului activează și alte instituții, care au menirea de a acorda ajutor micului bussines și anume:
 • Camera de Comerț și Industrie fil.Soroca;
 • Soragroinform ACSA;
 • Asociația producătorilor agricoli Teragronord;
 • Asociația oamenilor de afaceri Pro Bussines Nord.       
Indicele volumului producţiei industriale  în 2016  a constituit  781191,25 mii lei.
Investiţiile în active materiale pe termin lung  din contul tuturor surselor de finanţare realizate în economia raionului în perioada de raport au fost însuşite în valoare de 212219,4 mii lei (în preţuri curente).
Toate localitățile rurale ale raionului au legătură auto cu centrul raional prin rutele regulate suburbane cît și tranzite. Zilnic din Stația de autobuse Soroca circulă 47 rute înregistrate.
Cele mai mari întreprinderi din această ramură sînt SA”Etoservis, SA ”PAT-7”, SRL”Soralextur”, SRL ”Autoinvest-grup” etc.
 Volumul  mărfurilor transportate cu toate tipurile  de transport  ale întreprinderilor auto în ianuarie-decembrie 2015  a alcătuit 94,7 mii tone.
  Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele întreprinderilor de transport auto au constituit 1458,1 mii pasageri.
  Câştigul  salarial mediu  (pe raion) al unui salariat în 2015 a fost de 3952,5 lei, iar în sfera bugetară salariul mediu a constituit 3795,4 lei.
Sistemul de educatie :Sistemul de învăţământ din raionul Soroca este structurat pe următoarele trepte de şcolaritate: educaţia preşcolară, învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Infrastructura şcolară a raionului în anul de studii 2015-2016  include  : 109 instituţii de învăţământ : 55  instituţii preşcolare cu 3093 copii înscriși în 138 grupe, 5 centre comunitare, 28  gimnazii, 5 licee , 5 școli primare-grădiniţă, 8 şcoli primare, 2 şcoli de sport şi un centru de creaţie a elevilor.
În teritorul raionului Soroca activează : Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Artă ”Nicolai Bodgros”, Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”, Colegiul” Prometeu – EPT”, Școala Profesională din or. Soroca, Școala auczialiară internat  dins.Vîsoca, Școala profesională din Soroca a MoldCoop, instituții de învățămînt extrașcolar - școala sportivă orășenească, școala sportivă raională și centrul de creație a copiilor ”Speranța”.
      Institutiile medicale:
Resursele sistemului sănătăţii din raionul Soroca este constituit din următoarele instituţii medico-sanitare şi farmaceutice:
a) Instituţii medico-sanitare republicane şi desconcentrate în teritoriu:
- Centrul de Sănătate Publică Soroca
- Substaţia raională de asistenţă medicală de urgenţă (AMU) Soroca cu 2 puncte AU în s.Vărăncău şi s.Bădiceni.
- Internatul Psihoneurologic s. Bădiceni, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei.
b) Instituţii medico-sanitare publice raionale:
- IMSP Spitalul raional Soroca „A. Prisacari” cu capacitatea de 280 paturi;
- IMSP ale sistemului de asistenţă medicală primară, care sunt reprezentate de către structurile teritoriale ale Centrelor de Sănătate Soroca şi celor din localităţile Racovăţ, Cosăuţi, Slobozia-Cremene, Rubleniţa, Parcani, Bădiceni. Căinarii-Vechi, Vasîlcău, Vîsoca, Rudi, Nimereuca, Vădeni.
c) IM Centrul stomatologic raional;
d) Instituţii medico-sanitare private:
 • Farmacii -22;
 • Cabinete stomatologice – 6
 • Cabinet oftalmologic -1
 • Cabinet practică medicală„Marinescu Natalia” s. Cosăuţi
 • Cabinet medical consultativ str. Negruzzi-4 or. Soroca.
Reţeaua instituţiilor de cultură  este constituită din:  56 case şi cămine culturale în care activează 85 de specialişti, 58 biblioteci publice din care 51 în sate şi 7 în oraş, în ele fiind angajaţi 77 de bibliotecari, 6 şcoli de artă plastică şi muzică, 2 muzee, activează 85 colective artistice, inclusiv 28 colective artistice cu titlu onorific „model” și 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou musical.  Numărul total de monumente – 411, inclusiv: 189 de importanţă naţională, 127 de importanţă locală, În raion îşi desfăşoară activitatea - 270 meşteri populari, 15 meşteri populari sunt Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, sînt 2 mănăstiri: ,,Adormirea Maicii Domnului ” din s. Cosăuţi, Mănăstirea din s.Rudi, Biserici – 64 și o Catedrală.
Sport În raion activează 2 școli sportive, unde se antrenează 700 de  copii și 5 asociații obștești cu profil sportiv: fotbal, baschet, șah, dame și volei. Anual se desfășoară 35 de competiții raionale, 15 competiții republicane și una internațională la care participă aproximativ 7,0 mii de amatori ai sportului.
Consiliul Raional este autoritatea reprezenativă a populaţiei raionuilui. El se compune din consilieri, aleşi în condiţiile  Codului electoral.
Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în instanţa judecătorească, asigurînd executarea deciziilor Consiliului raional și  respectarea Constituţiei.

Preşedintele raionului Soroca
 Ghenadie Muntean
Telefon: (230) 2-26-50
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Web:www.soroca.md