Numele, prenumele

Funcţia

Telefon
Serviciu

Ruslan Coșeru

Șef al Servicului Relații Funciare și Cadastru

2-35-29

Nicoleta Ivanco

Specialist principal al Servicului Relații Funciare și Cadastru

2-35-29