Nr.

Primăria

Funcţia

Numele, prenumele

Telefon

 

 

 

 

Serviciu

1.

Soroca


Primar

Viceprimar

Viceprimar

Viceprimar

 Secretar

Anticamera

Cancelaria

Pilipețchii Lilia

Ghimpu Valerii 

Mînăscurtă Ghenadie


Ojog Anna


Bușan Marcel

-

-

2-28-00
2-26-60

2-21-25

 2-21-76


2-52-37

2-37-87

2-28-00

2-20-94

2.

Bădiceni

Primar

 

Secretar

Avornicița Marin

 

Spoială Silvia

41/2-36 /fax

 

41/2-38

3.

Băxani

Primar

 

Secretar

Pereteatcu Ghenadie

 

Vrancean Liudmila

77/2-36 fax

 

77/2-38

4.

Bulboci

Primar

 

Secretar

Crîșmari Filip

 

Dedova Silvia

57/5-36fax

 

57/6-22

5.

Căinării

Vechi

Primar

Secretar

TerentiiVeaceslav

Vasilian Lilia

75/2-36 fax

 

75/2-38

6.

Cosăuţi

Primar

Secretar

Gîtlan Mihai

Caşciuc Maria

61/0-00

61/2-36/fax

7

Cremenciug

 

Primar

Secretar

Pînzaru Anatolie

 

Chiriţa Maria

65/5-36 fax

 

65/5-36

8.

Dărcăuţi

Primar

 

Secretar

Rozimovschi Oleg

 

Garmaliuc Cristina

72/2-36

72/3-36

fax 72/3-93

9.

Dubna

Primar

 

Secretar

Sochirca Elena

 

Grişciuc Eugenia

79/2-36 fax

79-3-06

79/2-38

79-2-60

10.

Egoreni

Primar

 

Secretar

Mutruc Victor

 

Cebotari Livia

71/2-36 fax

 

71/2-38

11.

Holoşniţa

Primar

 

Secretar

Pădure Radion

 

Coşciug Elizaveta

 

 

70/2-36

12.

Hristici

Primar

 

Secretar

Alexei Ivan

 

Taran Anna

42/3-39

42/2-36

42/2-22 fax

13.

Iarova

Primar

 

Secretar

Chiriac Ivan

 

Marciuc Elena

76/4-55 fax

 

 76/2-36

14.

Nimereuca

Primar

 

Secretar

Zubco Andrei

 

Zubco Serghei

63-4-66

 

63/2-77

63/2-16

63/2-77 fax

15.

Oclanda

Primar

 

Secretar

Vacari Lidia

 

Buimistru Olesea

 

 

44/5-36

16.

Ocolina

Primar

 

Secretar

Ceban Valentina

 

Moraru Olesea

44/2-36 fax

 

44/2-38

17.

Parcani

Primar

 

Secretar

Cetulean Sergei

 

Prisacari Victoria

53/2-36 fax

53/2-37

53/2-38

53/2-39

18.

Pîrliţa

Primar

 

Secretar

Buzurniuc Gheorghe

 

Ciobanu Diana

62/2-38 fax

 

62/2-36

19.

Racovăţ

Primar

 

Secretar

Fedico Oxana

 

Andrieș Irina

60-2-36

 

60/2-38

20.

Redi-Cereşnovăţ

Primar

 

Secretar

Gîncu Larisa

 

Gîncu Lilia

40/2-36 fax

 

40/2-38

21.

ReginaMaria

Primar

 

Secretar

Nastas Oleg

 

Şutchevici Maia

45/5-36

 

45/6-00

22.

Rubleniţa

Primar

Secretar

Muntean Vitalie

Ursachi Ana

50/2-36 fax

50/9-00 fax

50/2-38

23.

Rudi

Primar

 

Secretar

Marian Iurie

 

Creţu Zina

251 93/5-36

 

251 93/7-22

24.

Schineni

Primar

 

Secretar

Leşan Silvia

 

Rotari Boris

47/4-36 fax

 

47-5-67

25.

Stoicani

Primar

 

Secretar

Bric Serghei

 

Micolenco Angela

43/5-36 fax

 

43/5-38

26.

Şeptelici

Primar

Secretar

Andriuţa Victoria

 

Curoşu Valentina

64/4-36 fax

 

64/2-36

27.

Şolcani

 

Primar

 

Secretar

Rotaru Boris

 

Iftodii Lucia

73/2-36 fax

 

73/2-36

28.

TătărăucaVeche

Primar

 

Secretar

Gutu LiudmilaSlivciuc Inessa

251/48/2-36

fax 251/48-2-38

29.

Trifauţi

Primar

 

Secretar

Todirean

Gheorghe

Cucoş

Carolina

48/7-36

 

48/8-80 fax

30.

Vasilcău

 

Primar

 

Secretar

Golub Fiodor

 

Struc Valentina

48/2-36 fax

 

 

48/2-38

31.

Vărăncău

Primar

 

Secretar

Boţoc Petru

 

LevcoDina

78/5-36 fax

 

78/5-38

32.

Vădeni

Primar

 

Secretar

Dobrovolschi Veaceslav

Dobrovolschii Iurie

49/3-25 fax

 

49/2-38

33.

Visoca

Primar

 

Secretar

Plesca Grigorii

 

Pînzari Evghenia

52-2-36

52-3-02

52/2-38 fax

34.

Voloviţa

 

Primar

 

Secretar

Colesnic Iulian

 

Nitrean Angela

46/2-36

 

46/2-38

35.

Zastînca

Primar

 

Secretar

 

-

 

Tarazanova Nina

 

3-41-29

3-29-41 fax

2-60-98