01-2D

23/01

Cu privire la aprobarea Planului raional anticorupție pentru anii 2018-2020
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cojocaru Polina, șef Serviciu Audit

 

01-2D

23/02

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 25/13 din 10 iunie 2014
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

23/03

Cu privire la normele specifice ale IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Rusnac Angela, Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A.Prisacari

 

01-2D

23/04

Cu privire la normele specifice ale CS Soroca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ludmila Ciobanu, director al CS Soroca

 

01-2D

23/05

Cu privire la normele specifice ale ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Iurie Costin, director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

 

01-2D

23/06

Cu privire la normele specific ale CS Rudi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Vasilache, director al CS Rudi

 

01-2D

23/07

Cu privire la normele specifice ale CS Visoca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Agnesia Brighidin, director CS Visoca

 

01-2D

23/08

Cu privire la normele specifice ale  CS Soroca Nouă
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ina Popescu, director CS Soroca Nouă

 

01-2D

23/09

Cu privire la normele specifice ale CS Bădiceni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Baranov, director CS Bădiceni

 

01-2D

23/10

Cu privire la normele specifice ale CS Căinarii Vechi
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veronica Pașa, director CS Căinarii Vechi

 

01-2D

23/11

Cu privire la normele specifice ale CS Slobozia Cremene
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Angela Sochirca, director CS Slobozia Cremene

 

01-2D

23/12

Cu privire la normele specifice ale CS Nimereuca
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Veaceslav Gonța, director CS Nimereuca

 

01-2D

23/13

Cu privire la normele specifice ale CS Parcani
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lilia Procop, director CS Parcani

 

01-2D

23/14

Cu privire la normele specifice ale CS Vădeni
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Elena Verbițchi, director CS Vădeni

 

01-2D

23/15

Cu privire la normele specifice ale CS Vasilcău
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Starîș, director CS Vasilcău

 

01-2D

23/16

Cu privire la normele specifice ale CS Rublenița
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Lidia Buzurniuc director CS Rublenița

 

 01-2D

23/17

Cu privire la normele specifice ale CS Racovăț
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Maria Andrieș, director CS Racovăț

 

01-2D

23/18

Cu privire la normele specifice ale CS Cosăuți
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Ion Sîrghi, director CS Cosăuți

 

01-2D

23/19

Cu privire la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului  dnei Lora Lisnic
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/20

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dnei Lora Lisnic,  șef al Direcției Finanțe

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/21

Cu privire la conferirea gradului de calificare dnei Andriuța Aliona, șef al Direcției Agricultură și Alimentație

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/22

Cu privire la numirea dnei Rusnac Angela în funcție de director al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/23

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/24

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/25

Cu privire la aprobarea execuției bugetului raional pe anul 2017

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Istrati Maria, șef-adjunct al Direcției Finanțe

 

01-2D

23/26

Cu privire la acceptarea modificărilor în contractele de locațiune

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/27

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliuli Raional nr. 20/03 din 17. 10. 2013 ”Cu privire la crearea Centrului  de dializă în cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/28

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Hoterm-Service”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tăbîrță Mihai, director al ÎM ”Hoterm-Service”
Coraportor:   Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/29

Cu privire la darea de seamă a ÎM ”Soralim-Service”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Burlacu Svetlana, director al ÎM ”Soralim-Service”
Coraportor:   Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/30

Cu privire la darea de seamă a IP ”Incubatorul de Afaceri din Soroca Giunar Due-Gundersen”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Babără Liliana, manager al  IP ”Incubatorul de Afaceri din Soroca Giunar Due-Gundersen”
Coraportor:  Galina Stavița, șef-interimar al Secției Economie

 

01-2D

23/31

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de spijin pentru familiile cu copii

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor: Păunescu Svetlana, șef al Direcției Asistenșă Socială și Protecție a Familiei

 

01-2D

23/32

Cu privire la Înțelegerea de cooperare între Județul Tulcea și Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Belous Clavdia, specialist principal al Secției  Organizare și Coordonare a activității administrative

 

01-2D

23/33

Cu privire la Înțelegerea de Înfrățire  între Județul Bacău și Consiliul Raional Soroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Belous Clavdia, specialist principal al Secției  Organizare și Coordonare a activității administrative

 

01-2D

23/34

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/35

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului ”Cea mai pregătită instituție pentru noul an de studii”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/36

Cu privire la primirea unor bunuri din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/37

Cu privire la organizarea odihnei în sezonul estival 2018 în Instituţia Publică Tabăra de Odihnă a Copiilor „La Dumbravă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/38

Cu privire la aprobarea regulamentului concursului de elaborare a resurselor educaționale deschise

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/39

Cu privire la cererea prealabilă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Ghenadie Donos, șef al Direcției Învățămînt

 

01-2D

23/40

Cu privire la aprobarea programului raional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:Liudmila Ciobanu, șef al IMSP Centrul de Sănatate Soroca

 

01-2D

23/41

Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale dlui Ghenadie Donos, şef al Direcţiei Învăţămînt

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/42

Cu privire la numirea dnei Popescu Ina, în funcție de șef  al  IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/43

Cu privire  la numirea dlui Nitrean Iurie, în funcție de  director al  Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/44

Cu privire la  modificarea  deciziei nr.10/15 din 01.03.2012  “ Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional”, cu modificările  și completările ulterioare

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Cebotari Carolina, șef-interimar al Serviciului Resurse Umane

 

01-2D

23/45

Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului Logo-ul și sloganul turistic al Raionului Sroca

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Bucataru Grigore, șef al Secției Cultură și Turism

 

01-2D

23/46

Cu privire la ajutorul umanitar
Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei

 

 01-2D
 23/47

 Cu privire la aprobarea proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbrava”” finanțator Județul Vaslui și aprobarea Acordului – Cadru de finanțare între raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca

Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

 

01-2D
23/48

Cu privire la solicitarea transmiterii din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Soroca a unor bunuri imobile.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei

 01-2D
 23/49

 Cu privire la transmiterea Direcției Învățămînt a Consiliului Raional Soroca a unui bun mobil.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Galina Stavița, șef- interimar al secției economiei01-2D
23/50

Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea secției ''Terapie'' a spitalului raional Soroca "A. Prisacari" finanțator Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale

01-2D
23/51

Cu privire la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea Secției Maternitate a spitalului raional Soroca A. Prisacari finanțator Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava  și aprobarea Acordului-Cadru de finanțare într-e Raionul Soroca , prin Consiliul Raional Soroca și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava.

Iniţiator:  Ghenadie Muntean, Preşedinte al Raionului Soroca
Raportor:  Tatiana Robu , șef, Serviciu Proiecte Investiționale