La data de 29 ianuarie 2020, ora 12.00, în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca vor avea loc consultări publice a proiectelor de decizii care prezintă interes public și vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca, preconizată pentru data de 06 februarie 2020.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate la adresa electronică: crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială:
http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Ștefan cel Mare, 5.