Consiliul raional Soroca anunță elaborarea și consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca, preconizată pentru data de 6 februarie 2020.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28 ianuarie 2020, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială:http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr/884-sedinta-consiliului-raional-6  sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Ștefan cel Mare, 5.