La data de 16 aprilie 2021, ora 14.00, Consiliul Raional Soroca  organizează  audieri publice a proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului Soroca din 22 aprilie 2021 prin intermediul platformei ZOOM/online. 

     Luând în considerație resticțiile impuse de situația pandemică, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr.1 din 01.04.2021 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova. Detalii cu referire la link-ul ședinței va fi publicat suplimentar.

      Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

     Proiectele de decizii și notele informative sunt disponibile pe pagina web oficială soroca.org.md (procesul decizional - proiecte intrate) sau la sediul Consiliului Raional Soroca, pe adresa: str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 5, biroul 501, MD-3000, mun. Soroca.

      Pentru detalii vă adresați la dna Stela Zabrian, Secretar al Consiliului Raional, tel. 023023185.