Consiliul raional Soroca anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca, preconizată pentru data de 13 mai 2021.

    Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

     Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 12 mai 2021, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.

     Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina oficială:   www.soroca.org.md sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Ștefan cel Mare, 5.

     Pentru detalii vă adresați la dna Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional, tel. 023023185.