Anunț de prelungire a procedurilor locale de licitație repetată deschisă conform

 ePRAG - EXACT External Wiki - EN - EC Public Wiki (europa.eu) 2016

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG

Realizarea Lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul proiectului ”Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca”/ ”Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”

 Referință de publicare: 7

Consiliul Raional Soroca, Republica Moldova anunță ărelungirea periaodei de licitația  pentru Lucrări de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău, prin proiectul de finanțare cu titlul: ”Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca”/ ”Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”, 1HARD/3.1/73, cu asistență financiară din partea Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate si Parteneriat.

Dosarul de licitație este disponibil pentru consultare si pe site-ul Proiecte finanțate din surse externe (org.md)

www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016

 Termenul-limită de trimitere a ofertelor este 29.09.2022, ora 14:00. Posibile informații și clarificări/întrebări suplimentare vor fi publicate www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016

 și site-ul

https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice 

Dosarul de licitație este disponibil pentru consultare aici, publicat  www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe/1623-anunt-repetat-initiere-a-procedurilor-locale-de-licitatie-repetata-deschisa-conform-eprag-exact-external-wiki-en-ec-public-wiki-europa-eu-2016

 si pe siteul https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice 

 

Asea Railean,

Manager de proiect

1.1

ANUNȚ PENTRU PUBLICAȚIE LOCALĂ

 

1.2

SCRISOARE INVITAȚIE LA LICITAȚIE

 

 

2

ANUNȚ PARTICIPARE LICITAȚIE

 

 

3

STUDII TEHNICE

 

 

4

INSTRUCȚIUNI CĂTRE OFERTANȚI

 

 

 

5

FORMULARE OFERTANȚI

 

6

SPECIFICAȚII TEHNICE

 

 

7

FORMULARE FINANCIARE

 

8

PIESE DESENATE, PLANȘE