Comunicat
Conferința de Lansare la Vaslui în cadrul proiectului
,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun,Soroca-Vaslui”,

1 HARD/2.1/50
Programul Operațional Comun România/Republica Moldova 2014-2020

Programul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

 


    La data de 24 septembrie 2021, ora 14:00 în incinta Consiliului Județean Vaslui s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate.

   Alături de Partenerul 1, Consiliul Județean Vaslui și Partenerul 2, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui  la eveniment a participat, vicepreședintele raionului Soroca, doamna Svetlana Păunescu, însoțită de membrii echipei de implementare a Partenerului Lider al proiectului ”Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca – Vaslui”.

   După Conferința de Lansare, membrii echipei de implementare de la Consiliul Raional Soroca au efectuat o vizită la Ansamblul Monumental „Podul Înalt” de la Bacăoani (comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui), unde este întruchipată Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare care urmează să fie restaurat în cadrul proiectului pentru a spori potențialul turistic transfrontalier.


Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați: Igor Țarălungă, manager proiect, Natalia Tonofa, expert vizibilitate. Telefon: (+373) 230 2-65-76


Data publicării: 30.09.2021


Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Soroca și nu poate fi considerat în nici un caz ca reflectând opiniile Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020