Direcția agricultură și alimentație, subdiviziune a Consiliului raional Soroca în parteneriat cu Asociația Apicultorilor ”Cîmpia Soroca” au organizat astăzi, 11 februarie 2020, o ediție a cursurilor de instruire profesională la specialitatea apicultură. Scopul principal al cursurilor de instruirea fost dezvoltarea abilităţilor profesionale şi cunoştinţelor specifice, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaţionale din domeniul apiculturii,cât și să susţină tinerii antreprenorii, fermierii din mediul rural pentru a practica apicultura la un nivel competitiv și eficient, astfel încât aceasta sã devină o activitate economică durabilă şi generatoare de venit.

Pe același palier de studiu, dl Efim Cazac, președintele Asociației Apicultorilor din raion și dl Ion Spataru, membru al Asociației Apicultorilor au informat auditoriul despre influenta fagurilor artificiali asupra dezvoltării familiilor de albini, antreprenoriarul în apicultură, creșterea artificială a reginelor cât și dezbateri despre realizările și problemele actuale în apicultură.Tematica propusă a fost una foarte variată, fiind adresată tuturor celor interesaţi, atît începătorilor cît și apicultorilor cu experiență, fiind încurajați să ofere întrebări la toate subiectele abordate.