Președintele Raionului Soroca, dl. Veaceslav Rusnac a avut o intrevedere cu Domnului Serge CASSERI, Prim Consilier al Ambasadei Franței în Republica Moldova, aflat în vizită de lucru la Soroca.
În cadrul intrevederii, interlocutorii au discutat despre:
- Activitatea economică din raion;
- Situația politică actuală (derularea alegerilor locale);
- Dezvoltarea turismiului în raionul Soroca;
- Proiecte de cooperare existente între raionul Soroca și localitățile din Franța;
- Domeniul cultural și al învățământului, predarea limbii franceze, în special la liceul bilingv ”Constantin Stere”;
- Situația Romilor din Soroca.