În data de 09 august 2022, orele 09.00, conform orarului de audiență a cetățenilor în teritoriu Președintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac a efectuat audiența cetățenilor din comuna Nimereuca.

    La audiență au participat vicepreședintele raionului dna Alla Bordianu și șeful secției Administrare publică din cadrul Aparatului Președintelui raionului dl Iurie Spinei, Primarul comunei Nimereuca dl Andrei Zubco, consilierii Consiliul comunal Nimereuca și reprezentanții instituțiilor publice locale.

    În cadrul evenimentului Președintele raionului, dl. Veaceslav Rusnac a adus la cunoștință locuitorilor comunei  obiectivele organizării întâlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu  cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II.  

      La fel a fost pus în discuție principalele probleme înregistrate în comuna Nimereuca în domeniul social-economic, asigurarea cu apă potabilă  și măsurile de soluționare a problemelor existente în comun cu autoritățile APL.