În data de 02 august 2022, ora 10.00 în holul Palatului de Cultură din municipiul Soroca, de către Direcția Agriculturăși Alimantație a Consiliului rational Soroca s-a desfășurat premierea învingătorilor concursului raional cu privire la totalurile recoltării culturilor de grupa I și a rapiței 2022, din cadrul campaniei de recoltare ”Secerișul 2022”.
În faţa celor prezenţi la festivitate cu un mesaj şi felicitări s-a prezentat Preşedintele raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, care cu a mulţumit conducătorilor, specialiştilor din domeniu, mecanizatorilor şi plugarilor pentru munca depusă.
În continuare și vicepreședintele raionului dl Iurie Tănase, a adus la cunoștință rezultatele recoltei.
În cadrul evenimentului, de către șefa Direcției Agricultură și Alimentație dna Aliona Andriuță, a adus la cunoștință procesul verbal al Comisiei concursului raional, prin care învingătorii au fost decernați cu Diploma Președintelui raionului.
Frumoasa dispoziţie de sărbătoare a fost întregită de buchetele de melodii, în interpretarea artiștilor Secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca și ansamblul de dansuri populare ”Vatra” din s. Racovăț (coregraf Mihail Chiriliuc).