În scopul susținerii persoanelor cu dificiențe locomotorii la data de 03.11.2021 au fost recepționate de la CREPOR – 60  unități  de  încălțăminte ortopedică  pentru  repartizarea   la  participanții  războiului  din  Afganistan – 2 persoane,  participanții  războiului din Transnistria - 27 persoane,  participanții  lichidării  avariei  de  la Cernobîl  - 2 persoane,  participanții  la al  II-lea  Război  Mondial - 1 persoană.
Pentru  asigurarea  beneficiarilor  au  mai  fost  recepționate  4 premergătore  cu  rotile,  2  scaune  de  bae,  10 scaune  de  wc,  1 pereche  de  costele, 4 premergătoare  fără  rotile, 3 proteze  pentru  picoare, 1 corset, 10 cotiere  de  cot, și în total  (94) de articole ajutătoare.  

Cu respect,
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca