La data de 21 octombrie 2021, ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca, s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.

    Ședința a fost condusă de către vicepreședintele raionului Soroca, președinte al Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului dna Svetlana Paunescu, la care au participat membrii comisiei și specialiști ai instituțiilor publice competente.

     În cadrul ședinței s-a discutat despre importanța continuării consolidării politicii naționale din domeniu, implicarea mai activă a factorilor de decizie locali, căci populația trebuie să se simtă apărată de instituțiile statului, obligate să intervină de fiecare dată când se încalcă drepturile omului.

    Drepturile omului sunt drepturi și libertăți fundamentale de care trebuie să se bucure toate ființele umane, indiferent de naționalitatea, sexul, originea națională sau etnică, rasa, religia, orientarea sexuală sau limba lor ori de alte caracteristici ale acestora.