Astăzi, data de 9 iunie 2021, ora 11.30, în sala mică a Palatului de cultură Soroca a avut loc o ședință a Grupului de lucru privind examinarea întrebării ce ține de stingerea datoriilor formate la achitarea împrumutului acordat SA „Regia Apă-Canal Soroca” de către BERD în anul 2010, destinat pentru conectarea la rețeaua de apeduct a localităților: mun. Soroca, com. Rublenița, s. Zastînca, s. Egoreni, s. Regina Maria și s. Hristici.

La ședință au participat Președintele raionului Soroca, dnul Veaceslav RUSNAC, reprezentanții SA „Regia Apă-Canal Soroca” , subdiviziunile Consiliului raional și aleșii locali a entităților publice: mun. Soroca, com. Rublenița, s. Zastînca și s. Hristici.