Anunț de convocare a ședinței  Consiliului Raional Soroca

          La data de 02 decembrie  2019, ora 10-00, va avea loc  ședința extraordinară  a Consiliului Raional Soroca, în sala de ședință, municipiul Soroca, strada  Ștefan cel Mare 5.
      Proiectele deciziilor și dosarelor de justificare le puteți consulta pe pagina WEB: http://soroca.md/  la opțiunea “procesul decizional - proiecte intrate”  și la secretarul consiliului raional.