La data de 19 septembrie 2018, ora 10.30 în Sala de Ședințe a Consiliul Raional Soroca, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri în comun cu Secția Economie, anunță audieri publice la următoarele proiecte de decizii: 
- Cu privire la rezilierea a unor contracte de locațiune. ( Secția Economie)
- Cu privire la donația unui bun mobil. ( Secția Economie)
- Cu privire la ajutorul umanitar. ( Secția Economie)
- Cu privire la transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile. ( Secția Economie)
- Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.22/03 din 25.01.2018 ,, Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca, pentru anul 2018”. (Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri)
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr)