Preşedintele reprezintă raionul în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate;
    asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
   coordonează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, serviciilor publice  descentralizate din cadrul raionului; exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
asigură executarea deciziilor consiliului raional; contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor.

Ghenadie Muntean

Atribuțiile de Președinte al raionului Soroca pe perioada campaniei electorale i se deleagă dnei Maria Itrati, Șef a Direcției Finanțe a Consiliului raional Soroca, conform Dispoziției nr.490-p din 20.09.2019,, Cu privire la delegarea atribuțiilor de Președinte al raionului Soroca"
Zile de primire:

Luni, orele:10:00-12:00

Telefon

+(373)230-2-26-50

 

+(373)230-2-20-58

E-mail

presedinte@soroca.org.md