Relațiile de colaborare a raionului Soroca cu regiunea Vinița evoluează tot mai mult
Mai mult...