Raport pentru anul 2019 privind rezultatul desfășurării procedurii de achiziții de bunuri,  servicii și lucrări pentru CR Soroca.