RAPORT pentru  anul 2017 privind rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și lucrării Consiliul Raional Soroca