Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2020

 

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice a Consiliului Raional soroca pentru anul 2021

Raport privind rezultatul desfășirării procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări pentru Consiliul Raional Soroca pentru trimestrul I - anul 2021

Raport privind rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări pentru Consiliul Raional Soroca pentru I semestru - anul 2021

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice Consiliul Raional Soroca,
I semestru anul 2021

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice Consiliul Raional Soroca, ianuarie - septembrie 2021

Raport privind rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări pentru Consiliul Raional Soroca pentru ianuarie - septembrie 2021
Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice Consiliul Raional Soroca,
pentru anul 2021