Raport privind rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări pentru Consiliul raional soroca (anul  2020)