Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

   

Produse petroliere pentru anul 2021

Servicii de pază pentru anul 2021

Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2021

 

Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 3 loturi

Decizie de atribuire
Dare de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice (de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 4 din 21.05.2021)

Scrvicii de expertiză tehnică а obiectului – constructia stationului de fotbal cu tribune șасoреrirе аrtifiсiаlă а terenulrui cu capacitate de 1200 locuri în s.Rublenița, rul Sоrоса (REPETAT)

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice
DAREA DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice, de incheiere a acordului-cadru și de anulare a procedurii de atribuire

DAREA DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice, de incheiere a acordului-cadru și de anulare a procedurii de atribuire

NR. 1 din 21.01.2020

                         

NR. 3 din 21.01.2020

                         

NR. 13 din 16.11.2020
Lucrări de reparație curentă a drumurilor, partea a 3-a


NR. 14 din 25.11.2020
Produse petroliere pentru anul 2021

NR. 15 din 25.11.2020
Servicii pază pentru anul 2021

 

Nr. 4 din 03.04.2019

                        

Nr.6 din 27.06.2019

                        

NR. 10 din 09.08.2019


NR.11 din 13.08.2019

NR. 24 din 03.12.2019