NR. 1 din 21.01.2020

                         

NR. 3 din 21.01.2020

                         

NR. 13 din 16.11.2020
Lucrări de reparație curentă a drumurilor, partea a 3-a


NR. 14 din 25.11.2020
Produse petroliere pentru anul 2021

NR. 15 din 25.11.2020
Servicii pază pentru anul 2021