Produse petroliere pentru anul 2021

Servicii de pază pentru anul 2021

Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2021

 

Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 3 loturi

Decizie de atribuire
Dare de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice (de încheiere a acordului-cadru de anulare a procedurii de atribuire nr. 4 din 21.05.2021)

Scrvicii de expertiză tehnică а obiectului – constructia stationului de fotbal cu tribune șасoреrirе аrtifiсiаlă а terenulrui cu capacitate de 1200 locuri în s.Rublenița, rul Sоrоса (REPETAT)

Darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice
DAREA DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice, de incheiere a acordului-cadru și de anulare a procedurii de atribuire

DAREA DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice, de incheiere a acordului-cadru și de anulare a procedurii de atribuire